В местни парламент е внесена докладна, с която Община Ботевград иска съгласието на съветниците да кандидатства с проекта “Изграждане на младежки център  в рамките на процедура за подбор на проектни предложения за изграждане на младежки центрове в градове, които не са областни, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. 


Допустими кандидати по процедурата са 23 общини на територията на страната, сред които е и община Ботевград. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е в размер на 1 400 000 лева, а максималният – 1 800 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% за допустимите разходи по проекта. 


Сред допустимите по процедурата дейности са: привличане на ученици и млади хора в дейности на центъра, стимулиране и мотивирането им за изпълнение на инициативи в подкрепа на личностно и общностно развитие; организиране на културни, граждански и образователни инициативи, атрактивни за младите хора; организиране на съвместни обучения и събития с други центрове в България и Европа; създаване на модерна и достъпна инфраструктура чрез изграждане на нови или реконструкция на съществуващи общински сгради; осигуряване на мултифункционално обзавеждане и оборудване на младежкия център; изпълнение на мерки са социално приобщаване; сътрудничество с всички заинтересовани страни – бизнес организации, неправителствени организации, публични и образователни институции, за предоставяне на качествени услуги и създаване на условия за развитие на младите хора от областта; разкриване на минимум четири работни места, от които две за младежи, едно за образователен медиатор, психолог/социален работник/ педагог и други подходящи. 


Намеренията на Общината са младежкият център да се помещава на първия етаж в бившия младежки дом. В момента там се изпълнява проект за реконструкция, финансиран поетапно със средства от общинския бюджет.