Новата сграда на детска градина “Здравец“ в Литаково е построена по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Програмата има за цел финансиране на материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови разширения и реконструкции на съществуващи детски градини.


На откриването присъстваха кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов, неговите заместници – Борис Борисов и Цветелин Цветков, секретарят на общината Стефка Граматикова, кметът на Литаково Пешо Младенов, Диана Къндева-Христова – старши експерт по организация на средното образование в Регионалното управление на образованието – София област, директори на детски градини в Ботевград и селата, представители на читалище “Светлина“ в Литаково, жители на селото.


“Откликнахме на желанието на жителите на Литаково и директора на детската градина да търсим възможност за изграждане на нова сграда, успахме да осигурим и необходимото финансиране. В доста приемливи срокове се извършиха процесите по проектиране и изграждане. Днес присъстваме на финалния момент на усилията, полагани през последните две години, на общинската администрация, на проектанти, архитекти и строители. Разбира се, благодарим на директорката на детската градина за съдействието и търпението. Благодарим на кмета на Литаково, който упражняваше ежедневен контрол по изпълнението на строителните работи, на строителя, който в срок, и вярвам качествено, изпълни  всички строително-монтажни дейности“, каза кметът Гавалюгов при откриване на новата сграда на детската градина. Той пожела на екипа на ДГ “Здравец“ и на децата радостни и вълнуващи моменти в уютната обстановка. 


Г-жа Диана Къндева прочете поздравителен адрес от името на Росица Иванова – началник на РУО – София област, и поднесе извинение, за това че тя е възпрепятствана да присъства поради неотложен служебен ангажимент. 


“Откриването на нова група наистина беше наложително, тъй като двете групи не бяха достатъчни, за да поемат всички деца. Освен това, децата на четиригодишна възраст подлежат на задължителна предучилищна подготовка“, каза в словото си директорът на ДГ “Здравец“ Петя Микова. Тя благодари на всички, “чиито усилия превърнаха в реалност една мечта, а именно тази красива и модерна сграда в един чудесен дом за нашите деца“.


Кметът на селото Пешо Младенов също поднесе благопожелания и определи днешния ден като празничен за Литаково. Той подари две дръвчета на детската градина, които заедно с кмета на Ботевград посадиха в дворното пространство. Последва церемония по прерязване на лентата, а отец Иван отслужи тържествен водосвет за здраве.


Новото крило на детска градина “Здравец“ е разположено в двора на градината, разполага със самостоятелен вход за достъп на деца и родители, както и с вход към обслужващия блок. В новия сектор има гардеробно преддверие с достъп към санитарен възел и кабинет; общо помещение с кътове за хранене и игри; разливно за храна и спално помещение с 26 легла, два кабинета – лекарски и ресурсен, техническо помещение и перално.


Новата сграда е със застроена площ от 274,30 м². Припомняме, че за финансиране изграждането на новата сграда Община Ботевград кандидатства с проект по покана за участие в процедура за реализиране на инфраструктурни обекти в сферата на образованието. Проектното предложение бе одобрено от Министерството на образованието и науката.


Средствата за изготвяне на техническия проект - до 15 000 лева, бяха осигурени от общинския бюджет.