През тази седмица продължи разяснителната кампания и с представителите на сдруженията на собствениците. За последната седмица са консултирани около 25 сдружения. Това съобщи Гергана Николова – началник отдел “Управление на проекти и програми“. 


“Въпросите, които поставят представителите на сдружения на собствениците, са основно за банковите сметки и за включване на нови члунове на етажната собственост, където са по-малко от 100% идеални части. На следващо място често задаван въпрос е за промяна на членовете на управителните съвети на сдруженията. На сайта на Община Ботевград е качено уведомлението за промяната“, съобщи тя.  


Във връзка с постъпили запитвания за подготовка на документите за финансово подпомагане на сдруженията за енергийно и техническо обследване на сградите, собствениците могат да си провеждат събранията, но трябва да изчакат официалното обявяване на приема на тези документи. Датата ще бъде официално обявена от Община Ботевград. Това съобщи още Гергана Николова  “Съветваме откриването на банковата сметка да е последният документ, който да бъде подготвен“, посочи тя. 


“Нашият прием зависи от публикуване на официалните насоки за кандидатстване, от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Миналия петък – на 25 ноември, Министерството публикува изменени насоки за кандидатстване, които са за обществено обсъждане. След като бъдат утвърдени насоките, съответно ние ще обявим официално нашия прием, тъй като е възможно да се наложи промяна в критериите на Общината. Например един от критериите в първоначалните насоки на МРРБ и процедурата на Общината е брой самостоятелни обекти, който в момента е видоизменен в разгърната застроена площ на сградата. Така че е възможно и нашият критерий “брой самостоятелни обекти за жилищно предназначение“ да бъде променен на разгърната застроена площ“, разясни началника на отдел “Управление на проекти и програми“ в общинската администрация.