От днес започнаха строителните дейности по Етап 2 на проекта за велоалея между Ботевград и Трудовец. Те се изпълняват от ЛКС ООД. Стойността на ремонта е 186 927,58 лв. без ДДС.


Както сме информирали, изпълнението на Етап 1 на проекта започна в началото на месец август 2022 г. Трасето беше основно почистено от треви и храсти. Също така беше изградена и нова канавка с бетоново корито, както и 17 отводнителни канала.


Етап 2 предвижда полагането на бордюри и асфалтово покритие на самата алея. В момента нейната ширина е 210 см. Новият план предвижда тя да бъде 250 см. В края на строителните дейности ще бъде поставена и вертикална, и хоризонтална сигнализация.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 65 календарни дни.