От подадените 54 заявления на собствениците  16 са класирани за финансово подпомагане на подготвителни дейности - енергийно и техническо обследване на жилищните им сгради, за кандидатстване по процедура за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи пред представителите на медиите днес кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов. Седемчленна комисия, назначена с негова заповед, е разгледала заявления на заседание вчера и е извършила класирането. 


“Днес официално ще бъде обявен резултатът от работата на комисията. Доколкото ми е известно 16 сдружения на собствениците са класирани, съобразно бюджета от 200 000 лв., който е осигурен от Община Ботевград. Това са около 85 000 квадратни метра разгърната застроена площ, която ще бъде обследвана с общинско финансово подпомагане – до 2 лв. на квадратен метър, без ДДС.“, съобщи кметът Гавалюгов и допълни “Има голяма вероятност, по виждане и предложение на членове на комисията, да предложим на Общинския съвет да даде съгласие за допълнително финансиране на още няколко сдружения на собствениците.“.


“Мисля, че ще наложи, и по други поводи, през следващата седмица да се проведе извънредно заседание, но все още не е съгласувано с ръководството на Общинския съвет. Така че има вероятност през следващата седмица, ако се състои такова, една от точките да бъде допълнително осигуряване на финансиране за обследване на жилищни сгради на сдружения на собствениците за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост, а крайният срок е до 31 май тази година“, коментира градоначалникът. 


Класирането ще обявим, след като ни бъде предоставено от общинската администрация.