Дупката на улица “Христо Ботев“ възникна в резултат на разместване между две тръби – стари, на един от дъждоприемниците, който отвежда дъждовната вода до централната канализация. Тези тръби са се разместили по някаква причина, Може да е в резултат на работата по време на строителните дейности. Отворила се е фуга, процеп между двете тръби, откъдето водата, която се отвежда е излязла със силна струя по време на проливните дъждове, отмила е земната маса и фракцията под асфалта и се е образувала кухина, в резултат на която асфалтът пропадна. 


Своевременно информирахме фирмата ЛКС, която извърши подмяна на водопровода. От “Пътстрой – 92“, която положи асфалтовото покритие, твърдят, и са прави, че тя няма никакво отношение. Фирмата откликна веднага и отремонтира там, където възникна аварията, марка че твърдят, че са работили на повече от два метра при подмяна на водопровода във въпросния проблемен участък. Нито дъждоприемникът, нито отводниталната шахта са подменяни. Това обясни кметът Иван Гавалюгов по повод зейналата дупка в участък на ремонтираната улица “Христо Ботев“ в Ботевград.


Във връзка с проверка на качеството на ремонтните дейности по същата тази улица, извършена от Европейския център по транспортни политика /ЕЦТП/, Иван Гавалюгов заяви:  “Нека си направят обследването, да излязат със съответните резултати и тогава мога да коментирам. Само мога да се радвам, че има такъв интерес към нашата община и че такива квалифицирани експерти и институции проверяват качеството на работата в Ботевград.“. 


По отношение на изразено мнение от страна на ЕЦТП, че материалите, с които се освежават пешеходните пътеки не са качествени, кметът обясни: “Във всички маркировки, които се правят и от ОП БКС, и от външни фирми, сме използвали стандартизирани, утвърдени продукти за пътна маркировка, и то от високия клас. Ще се възползвам от експертизата на въпросния Център за транспортни политики - нека ни дадат конкретни предписания за това какви бои според тях, не да ни препоръчат фирми, да използваме. Ако могат те да ги доставят, ние ще ги заплатим. И също така да изконтролират начина, по който се полага маркировката.“.