На свои заседания временната комисия за подпомагане на пострадали от наводненията в община Ботевград разгледа всички подадени заявления. След като обходи и адресите на заявителите от селата Врачеш, Гурково и Новачене, комисията взе решение да отпусне общо 37 900 лева за подпомагане на 49 домакинства. Те ще получат суми в размер от 300 до 2 000 лева, като средствата са разпределени в зависимост от вида на нанесените щети. 


Останалите домакинства – 101 на брой, кандидатстващи за подпомагане от Община Ботевград, не отговарят на критериите, залегнали в решението на Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от наводненията през месец юни. 


От комисията напомнят, че домакинствата, притежаващи нотариален акт за имота, в който живеят, могат да подадат заявления чрез общинската администрация до Фонд “Социална закрила“. Ако бъдат одобрени, ще получат еднократна помощ в размер до 2 500 лева.