Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
7 новини с етикет: патронажна грижа

Община Ботевград  ще кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на финансова помощ „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Това става ясно от докладна, с която се иска съгласието на местния..

Кметът Иван Гавалюгов подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представляван от Зорница Русинова – зам.-министър и ръководител на УО, чрез който Община Ботевград получава финансиране по Компонент 3 на проект “Патронажна..

Община Ботевград ще проведе подбор на персонал по поректа за патронажна грижа. Повече подробности – от обявлението, което публикуваме:  ОБЩИНА  БОТЕВГРАД Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за..

В периода 15 – 30 юли в Община Ботевград приемат заявления от кандидат – ползватели за достъп до патронажна грижа. Кои лица са допустими и какви услуги ще имат бъдат предоставяни по проекта, може да се осведомите от обявлението на Общината, което публикуваме: ОБЩИНА..

Вчера - 13.06.2019 г., кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов подписа договор  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура..

На редовното заседание в четвъртък Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент да кандидатства съвместно с Община Мирково  с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”  по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Процедурата се..

Община Ботевград има намерение да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Това става ясно от..