В Община Етрополе стартира изпълнението на втори етап от проект за реконструкция от Централен градски площад „Девети септември“ - гр. Етрополе. Общата му стойност  е 580 600,93 лв., като финансирането ще бъде осигурено със собствени средства от бюджета на Общината.
Проектът обхваща останалата част от площада, която не е ремонтирана и включва:
- подмяна на съществуващата настилка с нова настилка от бетонови плочи и павета;
- изграждане на осветление;
- дообогатяване на съществуващата растителност;
- доставка на нови пейки и кошчета.
Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобряване на цялостната визия на централна градска част, както и повишаване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на Община Етрополе.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е два месеца.