На днешния редовен брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов откровено сподели причината, поради която цялото общинско ръководство не присъства на тазсутрешното заседание на Общинския съвет.


„Прецених, че начинът, по който председателят на ОбС Мартин Тинчев комуникира с общинската администрация, е изключително неподходящ. Чрез общински служител се опитва да ни информира за определените от него време и място на заседанието на ОбС.  Не ме потърси да провери дали определеното от него време за разглеждане на останалите от редовното заседание докладни е удобно за общинската администрация. Все пак администрацията има доста ангажименти, аз също имам  ангажименти и срещи. Неприсъствието ни на днешното заседание е ясен сигнал от страна на администрацията, че диалогът е нарушен и се налага председателят на ОбС да се съобразява с работата на администрацията и да намери някакъв подходящ начин, а той е само едни – с директен разговор. Не случайно председателят на Общинския съвет има кабинет в общината. Макар че в интерес на истината рядко го виждаме тук. Не съм му пряк работодател и не мога да му държа сметка какво върши. Но е факт, че много рядко присъства в кабинета си” , обясни Иван Гавалюгов и допълни: „Не виждам конкретни причини, поне не намирам такива в себе си или в моите колеги от ръководството на общината, заради които той да промени рязко начина си на поведение, отношение и комуникация си с нас. Въпреки че общинската администрация и Общинският съвет са независими органи на местното самоуправление, всеки си има своите правомощия, има ясно регламентирани начини в Закона за местното самоуправление и метната администрация за пряко взаимодействие между тях. Освен че има регламент, има си и съответните нормални, морални пътища, по които двете институции би трябвало да си комуникират директно. Затова съм изключително учуден и разочарован в същото врече, че председателят на ОбС счита за редно и правилно да ни информира и да комуникира с нас чрез общинския служител, който е назначен да подпомага неговата дейност. И не намира за необходимо да ни информира лично за неговите намерения да отложи сесията за днес от 9 часа. Няма да изтъквам никакви лични причини за моето отсъствие от заседанието, освен едно ясно заявено несъгласие с начина, по който председателят се опитва да си взаимодейства с администрацията. Това няма да доведе до нищо добро за общината. Не съм се намесвал и нямам намерение да се намесвам в работата на ОбС. Едно от изричните ми желания е Общински съвет Ботевград да стане действително самостоятелен, но най-важното – работещ орган на местното самоуправление. Очаквам също, че ОбС, от своя страна, няма да се опитва да пречи и да се намесва, доколкото е допустимо, в работата на общинската администрация.”.


Иван Гавалюгов сподели още, че възнамерява в началото на другата седмица да проведе открит и откровен разговор с Мартин Тинчев, тъй като и днес не го е открил в общината, за изясняване на причините за неговото поведение, както и да изчистят проблемите, и недоразуменията, за да не се получават повече такива разминавания – председателят на ОбС да отсъства от заседание без да извести, а на другия ден да отсъства общинското ръководство в знак на демонстративно несъгласие с неговия начин на комуникация с общинската администрация.