Музеите в гр. Чипровци и гр. Пирот демонстрират на посетителите на живо традиционния занаят за тъкане на килими 


Отделете един обсипан с цветове пролетен уикенд, в който освен на невероятната природа и традиционната турлашка кухня, ще можете да се насладите на едно магично изкуство, усъвършенствано и съхранено през вековете. На живо пред вас ще оживее станът на килимарката.


Килимите на Чипровци и Пирот са многогласни – те нашепват, наричат и благославят, омайват с цветове и форми. Всяка нишка носи част от душата на килимарката и парченце от чистата природа, всеки символ е разказ за миналото и молитва за бъдещето.


Килимарската традиция по нашите земи е многовековна и все още крие тайни от изследователите и любителите на традиционните занаяти. Умението за изработка на килими в трансграничния регион вече получи световно признание от ЮНЕСКО. 


Благодарение на Исторически музей - Чипровци и Историческия музей на Понишавието в гр. Пирот, този традиционен занаят вече е достъпен за изследователите и широката публика. Най-старите килими, изложени в музеите, са от началото на 18-ти век, при които е използвана характерна за този регион технология за багрене с природни бои.


В края на февруари и на началото на март 2021г. бяха проведени две 5-дневни обучения на директорите на музеите, музейните служители и местните занаятчии от района на Чипровци и Пирот, както и 2 двудневни онлайн работни срещи, с директорите на музеите, екипа на проекта, преподаватели от МВБУ и представители на неправителствения сектор и артистичните среди. Основни акценти, придружени с практически занимания, интерактивни дейности и представяне на добри практики бяха поставени върху концепцията за креативния туризъм, възможностите на дигиталния маркетинг и ефективно организиране и провеждане на събития.


Срещите в онлайн формат бяха насочени към разработване на концепция на новия туристически продукт “Приказката на килима“. В рамките на една от тези срещи бяха споделени добри практики по европейски проекти, реализирани в Правец. Директорът на Исторически музей Правец - г-жа Татяна Борисова, представи проекта, по който работи в момента и своя професионален опит. Презентацията ѝ предизвика интерес и оживена дискусия сред останалите участници, сред които бяха преподаватели от МВБУ, представители на неправителствения сектор и артистичните среди от трансграничния район на Чипровци и Пирот, директорът и музейните работници от Чипровци и техните колеги от Понишавието, както и служители от Исторически музей Ботевград.


Проведените обучения, работни срещи и демонстрации са в рамките на проект "Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци чрез техните споделени килимарски традиции". Водещ партньор е Международно висше бизнес училище в Ботевград, а ръководител на проекта е д-р Десислава Алексова - преподавател в МВБУ в специалност „Туризъм“. Проектът се изпълнява в партньорство с Исторически музей - Чипровци и Музея на Понишавието - Пирот.